Curs pentru auditorii interni ai sistemului de management integrat al calității mediului OHSAS

251
1
Curs pentru auditorii interni ai sistemului de management integrat al calității mediului OHSAS - curspentruauditoriiinterniaisist-1674489912.jpg
În perioada 20 - 22 februarie 2023, între orele 9 și 17, se va desfășura cursul pentru auditorii interni ai sistemului de management integrat al calității mediului OHSAS. Cursul este organizat, în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018, de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, prin Centrul Enterprise Europe Network Constanța, în colaborare cu SUN CERT srl - Organism de Certificare Sisteme de Management.

Tematica cursului este următoarea:

- Terminologia specifică sistemului de management integrat calitate-mediu-OHSAS (principii);

- Prezentarea și explicarea cerințelor standardelor de referință – SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR ISO 45001 (aplicații practice);

- Auditul – terminologia specifică, tipuri de audit;

- Efectuarea auditului intern pentru sistemul de management integrat în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 19011:2018 „Ghid pentru auditarea sistemelor de management”, aplicații practice (analiza documentației de sistem, raportarea constatărilor, planificarea auditului, întocmirea documentelor de audit, tehnici de dialog și comunicare ale auditorului, tehnici de colectare a dovezilor de audit, evaluarea conformității sistemului cu standardul de referință, elaborarea concluziilor auditului și întocmirea raportului de audit, încadrarea neconformităților).

Lectorul cursului este Irena Niculiță.

Comentează știrea

Doar Ei
24 ianuarie
Numai ei

Se vede ca in afara de "esca-logie", "bisericologie", "lgbtdologie" in invatamant nu se mai fac științe (fizica, chimie, biologie)!!!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2904 secunde