Live Text Aleșii județeni, reuniți în ședință. Iată ce proiecte sunt votate în ședința de astăzi

703

Articole de la același autor

Consilierii judeţeni s-au reunit, astăzi, în cadrul ședinței ordinare a lunii octombrie. Pe ordinea de zi sunt 22 de proiecte. 


UPDATE - În deschiderea ședinței, președintele CJC Mihai Lupu a anunțat ca proiectele de la ordinea 11, 19 și 21 sunt retrase.

1. Proiect de hotărâre nr.191/02.10.2023 privind aprobarea Regulamentului privind asocierea Județului Constanța – Consiliul Județean Constanța cu unele unități administrativ teritoriale din județul Constanța în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public pe anul 2024.

La punctul nr. 1 există diverse divergențe între secretarul general al CJC care spune că acest proiect ar trebui retras de pe ordinea de zi și unii consilieri care nu înțeleg exact care ar fi argumentele pentru retragere. 


"Explicaţi, vă rog, ca pentru proşti", s spus consilierul judeţean Claudiu Palaz, de la PMP.


În cele din urmă, proiectul nr.1 a fost supus la vot. Au fost 24 de voturi pentru, 6 împotrivă şi 6 abţineri. 


2. Proiect de hotărâre nr.216/02.10.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros”

Constanța, pentru anul școlar 2023-2024.


Proiectul 2 a fost votat cu 35 de voturi pentru şi două abţineri.

3. Proiect de Hotărâre nr.217/02.10.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Centrul Școlar pentru Educație

Incluzivă „ Albatros” Constanța, pentru anul școlar 2023 – 2024.


Proiectul 3 a trecut la vot cu 35 de voturi pentru şi o abţinere.

4. Proiect de Hotărâre nr.218/02.10.2023 privind repartizarea unui spațiu cu destinația locuință de serviciu către Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța și actualizarea Anexei nr.2 la

H.C.J.C. NR.254/2014.


Proiectul 4 a trecut la vot cu 34 voturi pentru şi 3 abţineri.

5. Proiect de Hotărâre nr.219/11.10.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul III 2023.


Proiectul 5 a trecut la vot cu 37 voturi pentru

6. Proiect de Hotărâre nr.220/16.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftizilologie Constanța.

Proiectul 6 - 37 de voturi pentru

7. Proiect de Hotărâre nr.221/18.10.2023 privind modificarea componenței Comisie pentru Protecția Copilului Constanța, până la data de 31.12.2023.


Proiect 7 - 37 de voturi pentru

8. Proiect de Hotărâre nr.222/18.10.2023 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța în vederea realizării lucrărilor „Construire împrejmuire

teren (refacere gard)”.


Proiectul 8 - 34 voturi pentru, 3 abţineri

9. Proiect de hotărâre nr.223/18.10.2023 privind trecerea unor bunuri imobile, situate pe raza teritorială a

U.A.T. Oraș Eforie, județul Constanța, din domeniul public al U.A.T. Județul Constanța în domeniu

public al U.A.T. Oraș Eforie.


Proiectul 9 - 34 voturi pentru, 2 impotriva şi o abţinere

10. Proiect de hotărâre nr.224/18.10.2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.


Proiectul 10 - 37 voturi pentru

11. Proiect de hotărâre nr.225/18.10.2023 privind modificarea Listei de Investiții pe anul 2023, pentru Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța.

Proiectul 11 - retras

12. Proiect de hotărâre nr.226/19.10.2023 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea dezmembrării în 2 loturi a

Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă.

Proiectul 12 - 37 de voturi pentru

13. Proiect de hotărâre nr. 228/19.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI

aferenți proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ226A Tronsonul DN22/Tariverde - Cogealac și DJ226B Tronsonul Cogealac – Grădina – Pantelimon – DN2A/Crucea”.


Proiectul 13 - 34 voturi pentru, 3 abtineri

14. Proiect de hotărâre nr. 229/19.10.2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Eficiență Energetică pentru

Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență locală Europeană pentru Energie) – Programul Orizont 2020.

Proiectul 14 - 34 voturi pentru, 2 impotriva, o abţinere

15. Proiect de hotărâre nr. 230/19.10.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.4 la Acordul de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul

„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau

drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”.


Proiectul 15 - 33 voturi pentru, 3 impotriva si o abtinere

16. Proiect de hotărâre nr. 231/19.10.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori și Centrul

Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța în vederea îmbunătățirii actului educațional”, cod F-PNRR-Dotări-2023-1998 și a cheltuielilor aferente.


Proiectul 16 - 37 voturi pentru

17. Proiect de hotărâre nr. 232/20.10.2023 privind modificarea Articolului nr.10 punctul (2), Articolului nr.15 punctul (1) și Anexei nr.3 din Contractul de delegare nr.29469/21.08.2023.


Proiectul 17 - 34 voturi pentru şi 3 abtineri

18. Proiect de hotărâre nr. 233/20.10.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF aferenți obiectivului: „Construire terasă acoperită, cu închideri perimetrale glisante, în vecinătatea

spațiului comercial existent în Pavilionul Expozițional Constanța”.


Proiectul 18 - 34 voturi pentru, 3 abţineri

19. Proiect de hotărâre nr. 234/20.10.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2023, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Proiectul 19 retras

20. Proiect de hotărâre nr. 235/23.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.


Proiectul 20: - 37 voturi pentru

21. Proiect de hotărâre nr. 236/24.10.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.


Proiectul 21 retras

22. Proiect de hotărâre nr. 237/24.10.2023 privind numirea administratorilor provizorii ai Societății „DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.”

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.5874 secunde