X

CJC a alocat bani pentru organizarea Festivalului Național de Muzică Ușoară "Mamaia"

2315
CJC a alocat bani pentru organizarea Festivalului Național de Muzică Ușoară

Articole de la același autor

Consilierii judeţeni s-au reunit marţi, 30 mai 2023, în şedinţă ordinară, pentru a dezbate şi vota cele 24 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Primul proiect a vizat aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport Judetean de Persoane prin Curse Regulate în Județul Constanta, pentru Lotul Nr.3: Grupa 03.

Reprezentanţii CJC reamintesc faptul că prin procedura de achiziție ce a avut ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de transport de persoane pe raza județului Constanța, desfășurată în anul 2022, au fost atribuite șapte loturi din opt, Lotul 3, corespunzător grupei 03 de trasee, rămânând singurul neatribuit, ca urmare a depunerii de oferte neconforme. Astfel, s-a impus organizarea unei noi proceduri de atribuire, pentru care a fost imperios necesară actualizarea valorii estimate a contractului de delegare în acord cu evoluția prețurilor din ultimul an și evoluția ratei SWAT pentru contractele de servicii publice.

Atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii județului Constanța, este o prioritate a CJC. Instituția intenționează să depună la finanțare, în cadrul PNRR, proiectul „Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Județean Sfântul Apostol Andrei Constanța”. Obiectivul acestui proiect constă în dezvoltarea unor module informatice inovative, care să deservească activitatea unității medicale și să ofere, în același timp, servicii medicale ireproșabile tuturor pacienților. Valoarea investiției se ridică la aproximativ 1.000.000 de euro (fără TVA), iar pentru depunerea și implementarea proiectului, a fost încheiat un Acord de Parteneriat între UAT Județul Constanta, Consiliul Județean Constanța și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

De asemenea, CJC intenționează să depună la finanțare, în cadrul PNRR, proiectul „Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi, a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza județului Constanța”. Prezentul proiect vizează îmbunătățirea condițiilor de transport oferite elevilor și facilitarea accesului la educație, copiilor și tinerilor din județul Constanța. Investiția în aceste microbuze școlare cu un consum energetic redus și prietenoase cu mediul înconjurător, se ridica la valoarea maximă, stabilită prin Ghidul Solicitantului, de 6.097.560,97 euro (fără TVA).

Tot în ședința de marţi, consilierii județeni au aprobat desemnarea lui Stelian Gima, vicepreședinte al CJC, pentru a exercita calitatea de reprezentant al Județului Constanta în Proiectul “Construim Europa Împreună cu autoritățile locale”, lansat de Comisia Europeană. Proiectul creează o rețea europeană a aleșilor locali, în cadrul căreia aceștia vor putea să conlucreze și să disemineze informații în legătură cu chestiunile UE care vizează populația locală.

Un alt proiect aflat pe ordinea de zi a vizat aprobarea și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța, fundamentată pe baza execuției bugetare încheiată la data de 30 aprilie 2023 și a analizei propunerilor instituțiilor subordonate CJC.

Rectificarea s-a realizat între capitole, fără a influența valoarea totală a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Modificări bugetare au intervenit și în cazul a două instituții subordonate CJC. Astfel, în cazul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, bugetul a fost majorat cu suma de 4.278.717 lei, rectificare ce se datorează reluării după 11 ani de absență, a Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia” – ediție aniversară în anul 2023, în acest an împlinindu-se 60 de ani de la prima ediție. Și în cazul bugetului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța vorbim de o majorare, respectiv cu suma de 266.900 lei, de la 42.660.561 lei, la 42.927.461 lei.

Alte două proiecte de hotărâre au vizat încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța, a lui Stelică Capriciu. Prin urmare, s-a luat act de opțiunea de renunțare în termen a acestuia, fiind desemnat un nou reprezentant al CJC, în persoana lui Semiran Abdurefi.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.538 secunde