Bătaie mare pe ocuparea catedrelor în învățământul constănțean

542
1
Bătaie mare pe ocuparea catedrelor în învățământul constănțean - titularizare23-1375890304.jpg
După rezolvarea celor 181 de contestații depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, astăzi vor fi afișate rezultatele finale, iar mâine este programată prima ședință publică.

Reamintim că cele mai multe contestații s-au depus la limba și literatura română, pedagogie preșcolară și metodica desfășurării activi-tăților instructiv-educative în grădinița de copii (35), urmate de limba și literatura română (24), matematică (18), limba și literatura engleză (13).

Pentru anul școlar 2013-2014, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a publicat pentru concurs 1.847 de posturi pentru cadrele didactice care vor să predea în învățământul preuniversitar.

Mâine, 9 august, în cele șapte centre, respectiv Colegiul Național "Mircea cel Bătrân", Liceul Teoretic "Ovidius", Liceul Teoretic "Traian", Colegiul Național Pedagogic "C-tin Brătescu", Liceul Tehnologic "I.N. Roman", Colegiul Tehnic "Tomis" și Școala Gimnazială Nr. 43 "Ferdinand", se vor prezenta cei 437 de candidați cu note peste 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția de la clasă. Aceste cadre didactice vor concura pe cele 169 de posturi vacante titularizabile (au viabilitate de patru ani) și propuse pentru angajare pe durată nedeterminată: 92 de posturi sunt în mediul urban și 77 de posturi în mediul rural.

Consultând lista posturilor scoase la concurs și publicate pe site-ul oficial al Ministerului Educației, am constatat că în municipiul Constanța majoritatea sunt pentru discipline vocaționale, 16 posturi fiind solicitate de Colegiul Național de Artă "Regina Maria", de alte șapte posturi la dis-ciplina educație fizică și sport având nevoie Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru". De asemenea, se mai caută cinci educatori/institutori pentru învățământul preșcolar, un profesor de filozofie la Colegiul Tehnic Energetic, doi învățători pentru Școala Gimnazială "Jean Bart".

Nu printr-un hazard ori conjuncturi "nefericite", ci pe baza ordinii descrescătoare a mediilor, restul de 268 de candidați nerepartizați, dar cu note peste 7 vor putea participa la următoarea ședință publică, din data de 14 august, laolaltă cu ceilalți candidați cu medii peste 5, dar din păcate pentru angajare pe perioadă determinată, respectiv un an.

Reamintim că din totalul celor 1.975 de posturi scoase la concurs de ISJ Constanța, 128 de posturi sunt propuse pentru continuitate în anul școlar următor pentru candidații care au obținut minimum nota 7 (șapte) la concursul de ocupare a posturilor din 2011/2012 și au acordul consiliilor de administrație ale unităților școlare respective.

Comentează știrea

nanoo
29 mai 2014
nanoo

Now, I'm a complete newbie (and dummie), so please help - I like a few features from Dynamic Drive, but how EXACTLY to insert them? Where do I go after I login into my Control Panel on Joomla?. I know how to copy-paste, but details? Please? I'm just afraid to delete something necessary and break the whole thing down, as I have never done that before. Any help greatly appreciated, or just give me a link where this is properly explained in Simple English, thanks!. nanoo http://nanoochink.com

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3862 secunde