Unde are loc etapa județeană a Olimpiadei naționale de limba și literatura română

2306
1
Unde are loc etapa județeană a Olimpiadei naționale de limba și literatura română - olimpiada1-1647519464.jpg
Sâmbătă, 19 martie 2022, începând cu ora 10.00, va avea loc etapa județeană a Olimpiadei naţionale de limba și literatura română – clasele V-XII, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în următoarele centre de concurs: Școala Gimnazială Nr. 7 „Remus Opreanu” din Constanța (clasele a V-a și a VIII-a), Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanța (clasele a VI-a și a VII-a) și Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța (clasele IX-XII).

Accesul elevilor este permis, pe baza carnetului de elev, în intervalul orar 09:00-09:30.

Timpul de lucru este de 3 ore.

La etapa județeană, calificarea la etapa superioară a competiției este condiționată de obținerea a minimum 85 de puncte.

La etapa naţională a Olimpiadei, participă câte un elev/an de studiu/secțiune din fiecare județ, primul în ierarhia clasei la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de Regulamentul specific Nr. 26121/01.03.2022 (gimnaziu) și, respectiv, de Regulamentul specific Nr. 26116/01.03.2022 (liceu).

Ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute. La etapa județeană a Olimpiadei, la fiecare clasă, se acordă câte trei premii (de regulă, un premiu I, un premiu II şi un premiu III) şi un număr de menţiuni reprezentând cel mult 15% din numărul participanţilor (rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar).

Premierea se face cu respectarea strictă a ierarhiei valorice şi a condiţiei de punctaj, după cum urmează:

                    • mai mult sau egal cu 85 de puncte, pentru premii;

                    • mai mult sau egal cu 80 de puncte, pentru menţiuni.

În situaţia în care punctajele finale sunt egale, în vederea acordării unui singur premiu/clasă, Comisia de organizare, evaluare și de soluţionare a contestaţiilor aplică următoarele criterii de departajare, în ordinea de mai jos:

            ■ pentru gimnaziu:

                             - punctajul obținut la subiectul II;

                             - punctajul obținut la subiectul III;

                             - punctajul obținut la subiectul I;

              ■ pentru liceu:

                          - punctajul obținut la proba scrisă;

                          - punctajul obținut la itemul 2 de la proba scrisă;

                          - punctajul obținut la itemul 1 de la proba scrisă.

La toate etapele Olimpiadei, candidaţii pot contesta numai punctajul obţinut la proba scrisă.

La nicio etapă a Olimpiadei nu se admite depunerea contestaţiei de către o altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.

Conform prevederilor din Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare, aprobat cu nr. 25.810/21.02.2022, etapa națională a Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română se va desfășura în perioada 18 - 22.04.2022, la Târgoviște (clasele V-VIII) și, respectiv, în perioada 26 - 30.04.2022, la Slobozia (clasele IX-XII).

Comentează știrea

Mihai
21 martie
Olimpiada Limba romana

O mizerie de organizare. Lucrarile s-au corectat dupa dezlipirea coltului care dezvaluie numele elevului si scoala de la care vine. Copiii nu au fost informati referitor la locul unde se vor afisa rezultatele, cand se vor afisa, unde si cat timp de la afisare poti depune contestatie. Inca o palma data elevilor care muncesc pentru rezultate. Cum la colegiul mircea s-a mai infiintat o clasa dupa ce s-a dat examenul, in care au avut acces doar elevi fara examen, tot asa si la aceasta olimpiada s-a promovat nonvaloarea si impostura. Corectarea s-a facut haotic si fara a releva exact valoarea lucrarii. Nu ne facem bine niciodata. Ne miram de ce semianalfabetii si analfabetii functionali ajung in posturi cheie.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.5185 secunde