Ministerul Finanţelor: Finanţare de 2,25 miliarde lei pentru investiţiile majore în industriile cu tradiţie în România

282
Ministerul Finanţelor: Finanţare de 2,25 miliarde lei pentru investiţiile majore în industriile cu tradiţie în România - 1-1711630284.jpg

Articole de la același autor

Guvernul României a aprobat, joi, 28 martie, la propunerea Ministerului Finanţelor, o schemă de ajutor de stat care prevede finanţarea nerambursabilă pentru investiţii cu impact major în economia românească, ale căror costuri eligibile depăşesc 50 milioane lei.

„Scopul demarării schemei este să stimuleze creşterea economică prin sprijinirea investiţiilor în tehnologii noi şi sustenabile şi, totodată, să încurajeze dezvoltarea antreprenorială.

De asemenea, impactul social al schemei este unul important pe termen lung, având în vedere că proiectele finanţate prin schema de ajutor de stat vor duce la dezvoltarea activităţilor economice ale întreprinderilor situate în regiunile mai puţin dezvoltate, utilizarea produselor şi serviciilor oferite de furnizorii locali.

Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 450 milioane euro. Acordurile de finanţare se vor emite până la 31 decembrie 2026, iar plata ajutorului de stat se va realiza în perioada 2025-2032”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Finanţelor.

Pot fi beneficiarii ajutorului de stat întreprinderile care îndeplinesc următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să fie înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; să realizeze o investiţie iniţială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr. 1; să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”; să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii şi să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat; să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii; să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială.

Suplimentar, pentru întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat, pentru a putea accesa ajutorul de stat, trebuie să aibă rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate şi capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Totodată, pentru a fi eligibili, în plus faţă de criteriile generale, întreprinderile nou-înfiinţate trebuie să aibă capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei şi să nu aibă acţionari care deţin sau au deţinut în România în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii o întreprindere cu acelaşi obiect de activitate pentru care solicită finanţare. 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4943 secunde