Planul de Management al Dunării şi apelor costiere, actualizat de ABADL

262
Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral a organizat ședința de lucru a Comitetului de Bazin Dobrogea - Litoral în cadrul căreia a fost avizat Planul de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere (2022-2027 – ciclul al III –lea de planificare).

La eveniment au participat reprezentanți ai A.B.A.D.L., Sistemelor de Gospodărire a Apelor Constanța și Tulcea, Consiliilor Județene, Prefecturilor, Primăriilor, APM-urilor, operatorilor de apă, ONG-urilor, agenților economici, RAJA Constanța, Aquaserv Tulcea, DSP-urilor din județele Constanța și Tulcea.

Planul de Management actualizat include informații privind: caracteristicile bazinului hidrografic, impactul activităţilor umane asupra apelor, caracterizarea apelor de suprafață și subterane pe baza datelor de monitorizare, seturi de măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor.

La nivelul bazinului hidrografic Dobrogea - Litoral au fost analizate şi caracterizate din punct de vedere al stării/potenţialului ecologic şi al stării chimice un număr de 112 corpuri de apă (92 naturale şi 20 puternic modificate/artificiale).

Planul de management are drept scop fundamentarea de obiective ţintă în vederea atingerii/menţinerii stării bune a apelor, prin identificarea presiunilor antropice importante şi a impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane, propunerea de măsuri, acţiuni, soluţii şi lucrări pentru stoparea/diminuarea efectelor negative ale activităţilor umane şi reducerea poluării.

”Presiunile semnificative” sunt presiunile identificate în baza unor criterii care se aplică categoriilor de surse de poluare, în principal surse de poluare punctiforme şi difuze:

• aglomerările umane;

• agricultura;

• industria;

• presiuni hidromorfologice;

• alte tipuri de presiuni (piscicultura, balastiere, specii invazive, etc)

Pagina a fost generata in 0.2188 secunde