X

S-a dat startul concursului pentru ocuparea postului de director al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța

591
S-a dat startul concursului pentru ocuparea postului de director al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța - 32746355258345855366364476598907-1675494845.jpg
Așa cum a anunțat săptămâna aceasta Mihai Lupu, la finalul ședinței Consiliului Județean Constanța, postul de manager al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța a fost scos la concurs, fiind publicat anunțul cu toate detaliile privitoare la regulament și calendarul desfășurării.

 

Condiţii de participare:

a. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;b. are capacitate deplină de exerciţiu;

c. are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în într-unul din domeniile[1]:1. Domeniul fundamental (DFI) – Matematică și științe ale naturii; Ramura de știință (RSI) – Științele pământului și atmosferei, Domeniul de licență (DL) – Geografie, Specializarea -Geografie;2. Domeniul fundamental (DFI) – Matematică și științe ale naturii; Ramura de știință (RSI) – Științele pământului și atmosferei, Domeniul de licență (DL) – Geologie, Specializarea - Geologie;3. Domeniul fundamental (DFI) – Matematică și științe ale naturii; Ramura de știință (RSI) – Știința mediului, Domeniul de licență (DL) – Știința mediului, Specializarea – Ecologie și protecția mediului;4. Domeniul fundamental (DFI) – Matematică și științe ale naturii; Ramura de știință (RSI) – Știința mediului, Domeniul de licență (DL) – Știința mediului, Specializarea – Știința mediului;5. Domeniul fundamental (DFI) – Matematică și științe ale naturii; Ramura de știință (RSI) – Știința mediului, Domeniul de licență (DL) – Știința mediului, Specializarea – Management și audit de mediu;6. Domeniul fundamental (DFI) – Științe inginerești; Ramura de știință (RSI) – Ingineria resurselor vegetale și animale, Domeniul de licență (DL) –Zootehnie, Specializarea – Zootehnie;7. Domeniul fundamental (DFI) – Științe inginerești; Ramura de știință (RSI) – Ingineria resurselor vegetale și animale, Domeniul de licență (DL) –Zootehnie, Specializarea – Piscicultură și avacultură;8. Domeniul fundamental (DFI) – Științe inginerești; Ramura de știință (RSI) – Ingineria resurselor vegetale și animale, Domeniul de licență (DL) – Agronomia, Specializarea – Protecția plantelor;9. Domeniul fundamental (DFI) – Științe inginerești; Ramura de știință (RSI) – Ingineria resurselor vegetale și animale, Domeniul de licență (DL) – Horticultură, Specializarea – Horticultură;

10. Domeniul fundamental (DFI) – Științe biologice și biomedicale; Ramura de știință (RSI) – Biologie, Domeniul de licență (DL) – Biologia, Specializarea – Biologie;11. Domeniul fundamental (DFI) – Științe biologice și biomedicale; Ramura de știință (RSI) – Biologie, Domeniul de licență (DL) – Biologia, Specializarea – Biologie ambientală;12. Domeniul fundamental (DFI) – Științe biologice și biomedicale; Ramura de știință (RSI) – Medicină veterinară, Domeniul de licență (DL) –Medicină veterinară, Specializarea – Medicină veterinară.d. are experienţă în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;

e. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management, pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;f. nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;g. nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România (astfel cum este definită de prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare);h. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;i. cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

CALENDARUL CONCURSULUI:

a. 02 februarie 2023, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului);b. 2 martie 2023, ora 16:00 data limită de depunere a proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr.51;       

 c. 3 martie 2023 – 7 martie 2023 ora 15:00, selecţia dosarelor;

d. 8 martie 2023 – 20 martie 2023, analiza proiectelor de management – prima etapă;e. 20 martie 2023 aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, precum şi afişarea acesteia la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr.51 şi al instituţiei publice de cultură, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură, după caz;f. 21 martie 2023, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă;

g. în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua – aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, a rezultatului concursului, şi la cunoştinţa publică, a rezultatului concursului prin afişarea acestuia la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr.51, precum şi pe pagina de internet a autorităţii, după caz;h. candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr. 51, în maxim 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului;i. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora (maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor), prin grija autorităţii, sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj lasediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public.

 Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din Bd. Tomis nr.51, la Centrul pentru Informare Cetăţeni, în perioada 02 februarie 2023 – 02 martie 2023, până la ora 11:00.

 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.8689 secunde