Bacalaureat 2023. Patru zile de "hipertensiune" pentru aproape 5.000 de candidați constănțeni

1094
Bacalaureat 2023. Patru zile de

Articole de la același autor

Au tras tare, precum maratoniștii, pe ultima sută de metri și s-au considerat norocoși că din cauza (sau datorită, ar zice unii) grevei au ajuns să nu mai susțină și inutilele probe orale, care le-au fost echivalate. Dar luni, 26 iunie, în 16 centre desemnate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța sunt așteptați să se prezinte 4.498 de absolvenți constănțeni ai claselor a XII-a și a XIII-a, pentru susținerea primei probe scrise a Bacalaureatului sesiunea iunie-iulie 2023, cea la Limba și literatura română.

În urmă cu patru ani, când au susținut probele scrise ale Evaluării Naționale 2019, au fost considerați o generație bună, 71,30% dintre ei reușind să obțină note peste 5, iar 24 chiar au atins performanța maximă, promovând ambele probe scrise cu nota 10. Mai apoi, la ierarhizare, din cei 5.385 de absolvenți constănțeni de clasa a VIII-a, puțin peste 1.000 erau distribuiți cu note sub 5.

Pentru Bacalaureatul 2023 s-au înscris 4.863 de absolvenți (4.266 serie curentă, 597 serie anterioară), după cum urmează:

• Proba scrisă Ea) – 4.498 de candidați;

• Proba scrisă Ec) – 4.546 de candidați;

• Proba scrisă Ed) – 4.679 de candidați.

• Proba scrisă Eb) - 9 candidați;

Calendar probe scrise

• Luni, 26 iunie: Limba și literatura română E a)

• Marți, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline, în funcție de profil: Matematică și Istorie) Ec)

• Miercuri, 28 iunie: proba la alegere a profilului şi specializării (se poate opta, în funcție de filieră, profil și specializare, pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie și Psihologie)

• Joi, 29 iunie: Limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale).E bine de știut!


Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiții:

1. recunoașterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

2. susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

3. obținerea unei medii a notelor, la probele scrise, de cel puțin 6.

Potrivit unei decizii aprobate prin ordin de ministru, lucrările scrise ale candidaților din județul Călărași vor fi evaluate digitalizat, în cadrul unui program-pilot derulat de Ministerul Educației.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație publică subiectele și baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

În perioada alocată probelor scrise (26 - 29 iunie, între orele 8:00 - 16:00), Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități de organizare.

Reamintim faptul că probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale au fost recunoscute/echivalate conform metodologiei aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.438/12.06.2023.

Calcularea rezultatelor

Pentru fiecare candidat care a obținut cel puțin nota 5 la toate probele orale, scrise sau practice de examen, se va calcula media generală de Bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele orale, scrise sau practice de examen. Media generală nu va fi calculată pentru candidații care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminați de la proba. Promovați vor fi declarați elevii care îndeplinesc simultan următoarele condiții: au obținut cel puțin nota 5 sau calificativul "admis" la fiecare probă orală, scrisă sau practică și au media generală minimum 6. Pentru candidații care obțin media generală 5,99, media generală se va rotunji la 6. Contestații se vor putea depune numai pentru probele scrise. 


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.5802 secunde