Efectele descentralizării în Educație: „Va însemna sfârșitul palatelor copiilor, dar și cel mai tare tun imobiliar“

3574
2
Efectele descentralizării în Educație: „Va însemna sfârșitul palatelor copiilor, dar și cel mai tare tun imobiliar“ - img20220725083514-1658741334.jpg
La doar o săptămână de când au fost lansate în dezbatere publică (și până pe 24 august mai este destul), proiectele de legi ale Educației „România Educată” au generat două petiții online: „Stop descentralizării în educație! Palatele, cluburile copiilor și cluburile sportiv școlare trebuie să aparțină Ministerului Educației! Susține și tu!”, iar miercuri, 20 iulie, a apărut „STOP desființării CJRAE/CMBRAE!”.

Prima petiție - ce privește viitorul palatelor copiilor - a reușit să strângă aproape 17.000 de semnături și se îndreaptă împotriva art. 215 din proiectul noilor legi, care prevede că „Personalul didactic de predare titular existent în cluburile sportive școlare, palatele copiilor şi cluburile copiilor, respectiv în Palatul Național al Copiilor şi care se transferă în instituțiile cu program sportiv suplimentar, respectiv pentru activități extrașcolare din subordinea autorităților administrației publice locale îşi pierde calitatea de personal didactic, dar îşi păstrează dreptul, pentru o perioadă de 10 ani de la momentul transferului, să participe la etape de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea ocupării de posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ preuniversitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației”. 

Cert este că toate comentariile celor implicați conduc către o singură concluzie, și anume că la mijloc sunt interese imobiliare. Cel puțin la Constanța, de pe vremea președintelui CJC Nicușor Constantinescu, datează un plan urbanistic și un cadastru pentru cele 10 hectare de la Palatul Copiilor. Că nu degeaba se precizează în proiectul de lege că terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor, palatele copiilor şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare vor fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin hotărâre a Guvernului, sub condiția păstrării destinației inițiale, pentru o perioadă de minimum 10 ani de la momentul transferului și a schimbării regimului juridic al domeniului public. „Ce ne mai ascundem atâta după proiecte de lege când intenția e clară. Va însemna sfârșitul palatelor copiilor, dar și cel mai tare tun imobiliar”, a comentat un profesor constănțean. Colectivul Palatului Copiilor Constanța invocă o devalorizare a instituției În anul școlar 2021-2022, la Palatul Copiilor din Constanța (împreună cu cele patru cluburi ale copiilor din județ, respectiv Năvodari, Hârșova Medgidia și Mangalia) au activat 4.254 de elevi, având 59 de angajați, din care 41 de profesori. 
Colectivul Palatului Copiilor din Constanța a transmis miercuri, 20 iulie, redacției „Cuget Liber” un punct de vedere, cu accent pe valoarea educației nonformale. „În articolele 214 și 215 din proiectul Legii învățământului preuniversitar se observă o discrepanță majoră privind îndrumarea și controlul metodologic din palatele și cluburile copiilor în viitor. Profesorii din aceste instituții vor avea două opțiuni: vor putea rămâne în cadrul instituțiilor nou formate, ca funcționari, deci li se va schimba statutul, sau vor putea să se transfere în învățământul de masă, într-un interval de 10 ani. Palatele și cluburile copiilor sunt instituții de învățământ care oferă o educație nonformală, gratuită, tuturor elevilor. Descentralizarea unităților de învățământ nonformal, trecerea lor din subordinea Ministerului Educaţiei în subordinea autorităților locale reprezintă un fapt discriminatoriu pentru cei care doresc să participe la activitățile acestor instituții. În proiectul de lege nu este prevăzută GRATUITATEA activităților educative extrașcolare. Palatele și cluburile copiilor oferă șansa tuturor, inclusiv celor care provin din medii defavorizate și indiferent de statutul social. 
Transferul forțat în cadrul autorităților locale și anularea statutului de cadru didactic de predare al tuturor angajaților din palate, cluburi ale copiilor și CSȘ-uri aduce după sine o devalorizare a acestor instituții și, totodată, o discriminare a tuturor profesorilor din aceste instituții care și-au obținut statutul de personal didactic de predare calificat, titular în sistemul de învățământ, statut obținut prin studii de specialitate, concursuri naționale. Educația non-formală, deși are valoare incontestabilă în dezvoltarea culturală a copiilor și tinerilor, nu e obligatorie, deci nu se poate impune finanțarea ei de către primării sau consilii județene. Devine o decizie a consilierilor. Trebuie ca Ministerul Educației să își asume caracterul național unitar al educației non-formale și ea să nu facă obiectul descentralizării. Tabere de creație, cantonamente, activități corelate național, competiții naționale, nu se pot organiza descentralizat la modul real. Aceste instituții reprezintă alternativa timpului petrecut în fața calculatorului și sunt instituțiile în care nu s-au înregistrat cazuri de delicvență juvenilă sau consum de stupefiante”, transmite colectivul Palatului Copiilor din Constanța. „Să se înființeze catedre la liceele vocaționale” Pe de altă parte, din discuția purtată cu prof. Ion Popescu, cadru didactic ce urmează să se pensioneze de la Palatul Copiilor, dar și vicepreședinte al Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar, am reținut că săptămâna viitoare, la București se vor întâlni liderii sindicatelor din toată țară, pentru a pune cap la cap toate amendamentele. „Cu certitudine nu se poate vorbi de transferul personalului, în timp de 10 ani, întrucât majoritatea cercurilor nu se regăsesc ca specializări și catedre în învățământul preuniversitar.
 Propunerea ar fi să rămână instituții ale învățământului preuniversitar și la fel ca și în cazul terenurilor unităților de învățământ care sunt în proprietatea primăriilor, să fie preluată baza materială, și să fie date în administrare directorilor. Să ia terenurile, dar să lase oamenii așa cum sunt acum. Pe ce funcții să-i încadreze la consiliile locale? Funcționari publici? Sau să înființeze catedre la liceele vocaționale, astfel încât colegii noștri să se poată pretransfera și să-și păstreze statutul de cadru didactic”, a declarat Ștefan Popescu, convins fiind că această prevedere legată de palatele copiilor nu va trece, cu atât mai mult cu cât în țară sunt mult mai multe structuri decât în județul Constanța. Adică „forțe” care ar putea să influențeze verdictul final.


Pagina a fost generata in 0.4418 secunde