Poluarea cu nutrienți va fi combătută cu un împrumut de 48 milioane euro de la BIRD

209
Poluarea cu nutrienți va fi combătută cu un împrumut de 48 milioane euro de la BIRD - poluare-1474300279.jpg
România va împrumuta 48 milioane euro de la BIRD pentru finanțarea unui proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți, în vederea alinierii la cerințele Directivei UE a nitraților, de protejare a calității apei prin prevenirea poluării apelor subterane.


Guvernul a aprobat proiectul de lege în acest sens, care va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului. 


Proiectul privind controlul integrat al poluării solului cu nutrienți în România va fi realizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și va cuprinde atât investiții la nivel de comunități locale pentru reducerea acestui tip de poluare, cât și măsuri de consolidare a capacității instituționale.


În cadrul comunităților locale se urmărește optimizarea managementului gunoiului de grajd și a altor materiale compostabile, plantarea de perdele forestiere de protecție împotriva deversării de nutrienți, , canalizarea și tratarea apelor uzate, furnizarea de echipamente pentru îmbunătățirea facilităților existente de stocare a gunoiului de grajd și de producere a compostului.


În ceea ce privește consolidarea capacității instituționale, Administrația Națională "Apele Române" (ANAR) va primi sprijin pentru monitorizarea și raportarea către Ministerul Mediului și Uniunea Europeană a datelor referitoare la calitatea apelor de suprafață și subterane.
Va fi desfășurat un program complex de pregătire și formare a personalului instituțiilor de nivel național, regional și județean pentru monitorizarea, controlul și raportarea datelor în cadrul Directivei UE a nitraților și a Directivei-cadru în domeniul apei.


De asemenea, va fi furnizată asistență tehnică pentru actualizarea Codului de bune practici agricole și vor fi desfășurate activități de training și demonstrații la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptării și respectării de către fermieri a acestui Cod.


În plus, se vor derula acțiuni de informare publică privind mai buna igienizare în mediul rural, protectia calitatii apei de băut, practici agricole prietenoase mediului si va fi promovată educația de mediu în rândul noilor generații. 


Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.7751 secunde