România are nevoie de o reformă urgentă a fiscalității, avertizează specialiștii

108
România are nevoie de o reformă urgentă a fiscalității, avertizează specialiștii - fondromania-1660048800.jpg
Veniturile fiscale (inclusiv contribuțiile de asigurări) colectate de statul român în ultimii ani reprezintă doar 26% din produsul intern brut, arată o analiză efectuată de un grup de lucru din cadrul Consiliului Fiscal. Din acest punct de vedere, România se situează cu mult în urma statelor aflate la un nivel similar de dezvoltare, Polonia (circa 36% din PIB) sau Ungaria (circa 36,3% din PIB), și chiar în urma unui stat cu un nivel mai slab de dezvoltare, Bulgaria (30,6% din PIB).

Cauzele acestei rămâneri în urmă sunt: un grad scăzut de colectare a impozitelor și taxelor datorate; o multitudine de exceptări și scutiri care diminuează baza impozabilă; anumite rate de impozitare foarte scăzute în comparație cu ale statelor din Europa Centrală și de Est.


Consiliul Fiscal consideră că este necesară o corecție bugetară graduală, bazată pe măsuri credibile, care să aibă un gir politic solid și sprijinul unor largi cercuri economice și sociale. În plus, factorii de decizie politică și administrativă n-ar trebui să nu mai promoveze reduceri de impozite și taxe, și nici creșterea unor cheltuieli permanente pe seama unor venituri temporare.

Reforma fiscalității ar trebui să înceapă prin corectarea numeroaselor privilegii și inechități în taxare, astfel încât impozitarea să fie echitabilă, uniformă și proporțională, indiferent de natura activității și de forma de organizare a acesteia. Alternativa nedorită ar consta în creșteri ad-hoc de impozite și taxe, reduceri drastice de cheltuieli necesare, impuse de constrângerile de finanțare a deficitelor. Această alternativă ar avea caracter puternic prociclic, cu efecte nefaste asupra redresării și creșterii economice.

Autorii analizei nu contestă necesitatea unor politici sectoriale și a unor intervenții punctuale ale statului în economie, dar consideră că acestea ar trebui să respecte o serie de principii, care în ultimii ani au fost ignorate:

- cheltuielile publice trebuie stabilite pe baze foarte stricte, astfel încât să se evite risipa banului public;

- cota unică de impozitare se bazează pe principiul impozitării proporționale a muncii (în fapt, prin numeroase derogări de la acest tip de impozitare, unii contribuabili ajung să fie impozitați regresiv, în timp ce alți contribuabili sunt impozitați proporțional, ceea ce erodează spiritul de


echitate și solidaritatea din societate);

- firmele nu ar trebui să beneficieze de privilegii fiscale, unele chiar multiple; politicile de ajutorare ale unor sectoare ar trebui să vizeze creșterea capacității investiționale și productive a acestora și nu doar păstrarea unui anumit nivel al puterii de cumpărare sau al consumului;


- nu se pot finanța cheltuieli permanente cu venituri de natură temporară, fie ele granturi din partea Comisiei Europene.

Autorii raportului consideră că regândirea regimului fiscal trebuie să aibă în vedere aspecte principiale ce privesc transparența, echitatea, repartizarea corectă a poverii ajustărilor la diverse șocuri adverse, solidaritatea, încurajarea participării pe piața muncii, încurajarea conformării la plată și a onorării obligațiilor, descurajarea evaziunii fiscale și a arbitrajului fiscal etc.

În primă urgență, statul ar trebui să reducă evaziunea fiscală, să elimine excepțiile și scutirile, să amelioreze semnificativ gradul de colectare a taxelor și impozitelor în următorii ani.
 

Alternativa la a nu crește veniturile fiscale în mod semnificativ pentru a diminua deficitul bugetar este reducerea drastică a cheltuielilor bugetare (cu câteva procente din PIB), o măsură imposibil de pus în practică. Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.5368 secunde