LIVE TEXT / A început şedinţa ordinară a Consiliului Local Constanţa. Proiectul privind taluzul Constanței A PICAT LA VOT

1681
LIVE TEXT / A început şedinţa ordinară a Consiliului Local Constanţa. Proiectul privind taluzul Constanței A PICAT LA VOT - fondsedintaclvineri-1653898061.jpg
Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a convocat Consiliul Local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află nu mai puţin de 67 de proiecte de hotărâre care urmează să fie analizate şi apoi votate de către consilierii locali. De asemenea există şi o ordine de zi suplimentară pe care se află 7 proiecte. La şedinţă sunt prezenţi 24 de consilieri din 27. Primarul Vergil Chiţac a retras de pe ordinea de zi proiectul cu numărul 11. La începutul şedinţei i-au fost transmise condoleanţe consilierului local PSD după decesul mamei sale.


1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.04.2022
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.04.2022
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Marian-Octavian Șerbănescu și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta
Acesta este un proiect de constatare, nu se supune votului.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 2021
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al CT BUS SA Constanţa pentru semestrul II al anului 2021
Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban SRL Constanţa pentru semestrul II al anului 2021
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei AutonomeExploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2021
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentu tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații cu destinația de locuință din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, Șoseaua Mangaliei nr.95, bl. MG1, sc.C, parter, ap. 30, către Osman Ibazer si Osman Violeta în vederea punerii în executare a Deciziei civile nr. 1752/02.11.2021 definitivă în dosarul civil nr. 20586/212/2017
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. Arhiepiscopiei nr. 14-16, parter, ap.7, către Mustafa Dilaver și Mustafa Cadrie în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 4546/09.03.2009, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 4030/212/2008, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 334/02.06.2009 a Tribunalului Constanța și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 416/C/23.11.2009 a Curţii de apel Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 222/2021 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie branşamente alimentare cu apă, canalizare menajeră, aferente imobilului Cazino Constanţa”
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie branşament electric aferent imobilului Cazino Constanţa”
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil P+2E - locuință individuală cu spațiu comercial la parter, str. Poporului nr. 89, investitor Bolat Munife
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - supraetajare cu un nivel imobil P+2E - Hotel By Tony, Stațiunea Mamaia,investitor Messerschmidt Sofrone


Cristiana Popescu: "Acest proiect se află pe plajă între faleza pietonală a staţiunii Mamaia şi luciul de apă. Terenul nu este propietate privată a propietarului. Este foarte clar care este distanţa faţă de linia apei având în vedere că proiectul pentru extinderea plajei a fost realizat luând în calcul eroziunea naturală a zonei de nisip".
Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru şi 8 împotrivă.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală P+1E, str. Dumbrăveni nr. 17 – lot 1 + lot 2, investitor Marcu Aristide
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire service auto, str. Crișului nr. 14, investitor Pieseauto Dez SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, inițiator Mobipark SRL (fostă 4 Ever Development SRL)


Cristiana Popescu: "Acest proiect va permite construirea de imobile foarte înalte în imediata apropiere a malului de lac în zona Palazu mare. Se va lua vederea terenurilor aflate în linia 2. Acesta este motivul pentru care noi am susţinut suspendarea PUZ-ului. Am iniţiat un proiect de hotărâre care se află de 6 luni de zile în primărie. Înţeleg că a rămas blocat undeva la direcţia de urbanism. Putem să înţelegem presiunea imobiliară asupra acestor terenuri, însă nu se poate reglementa şi dimensiona corect astfel încât terenurile din vecinătate să nu fie afectate în mod negativ"
Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru şi 9 împotrivă.


22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona Riviera, delimitat de promenada Mamaia și alei carosabile, inițiator Alex Lux SRL
Proiectul nu a fost adoptat. Au fost 5 voturi pentru, un vot împotrivă şi 18 abţineri.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 208477 și 225724, în vederea introducerii în intravilan, inițiator Black Sea Suppliers SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru reglementarea terenului situat în bd. 1 Mai vechi, lot 10, în temeiul sentinței civile nr. 174/CA/2016, inițiator Floriștean Andrei Roman
Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă şi 7 abţineri.


25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Anton Cehov, bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Ștefăniță Vodă și limite cadastrale, inițiator Mystic Agency SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+2-3E - locuire colectivă și imobil P+1E - funcțiuni comerciale, servicii profesionale, birouri profesiuni liberale, amenajare parcare, spații verzi de recreere și loisir, str. Cuarțului nr. 16, investitor Europroiect SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Valencia, str. Londra, incinta RAJA și incinta Complexului comercial TOM, inițiator Maticiuc Ion
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire hotel-apartament, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei

Proiectul a fost respins cu 2 voturi pentru, 9 împotrivă şi 13 abţineri.


29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Mamaia, investitor Polec Nicoleta
Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru şi 9 împotrivă.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă, cartier Compozitorilor, str. Constantin Bobescu nr. 4A, investitor Pasat Vanghele
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Mamaia, str. Ion Lahovari, str. Călărași și str. General Manu, inițiator Arkas Dacia SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, str. Dionisie cel Mic, str. Baba Novac și str. Soveja, inițiator Enache Dincă
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+4E – locuire colectivă, Palazu Mare, zona Tomis Plus, DN2A, lot 1, investitor Ilaşcu Cornelius-Ernest
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+4E – locuire colectivă, Palazu Mare, parcela VN 285, lot A5+A6+A7, investitor Ilaşcu Cornelius-Ernest
Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuințe de vacanță, Palazu Mare, mal Lac Siutghiol, zona stație pompare, investitor Ungureanu Floreta Cireșica
Proiectul a fost respins. Au existat 4 voturi pentru, 9 împotrivă şi 11 abţineri.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Răscoalei din 1907, str. Decebal, str. General Manu și str. Dimitrie Bolintineanu, inițiator Căpățână Olivia Luana
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonalpentru teritoriul delimitat de str. Vârful cu Dor, str. Margaretei, incinta sere și limite cadastrale, iniţiator Multiservice Cyclop VTM SRL
Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru şi 9 abţineri.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, subzona A3, (Melody – Cazino – Castel), investitor Danadi SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil P+2-3-4E – alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 526B, investitor NOC Constant SRL
Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru şi 9 împotrivă.


40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonalpentru zona delimitată de str. Interioară III şi proprietăţi private, inițiator Alessia Pro Trans Spedition SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință de vacanță S+P+2E, Palazu Mare, parcela A 498/43, investitor Sirom Impex SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei şi proprietăţi private, iniţiator Masstudio SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Tudor Vladimirescu, str. Mircea cel Bătrân, str. Decebal, str. Sarmisegetuza și bd. Tomis, inițiator Isis Medical Center SRL
Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, un vot împotrivă şi 8 abţineri.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan, parcela A 663/9, loturile 1-3, inițiator Chilișoiu Marius
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Interioară II, str. Nicolae Filimon, str. Interioară III și calea ferată, inițiator VMB LUX Sonor SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Pandurului, str. Micșunelelor, al. Pandurului și limite cadastrale, inițiator Negreanu Cătălin
Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru şi o abţinere.

47. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Pescărie, delimitat la nord de teren identificat cu IE 206744, la sud de terenuri identificate cu IE 217398 și IE 211692, la est de Marea Neagră, la vest de terenuri identificate cu IE 200133, IE 204194, IE 203051 și IE 222991, inițiator Maticiuc Ion
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico - economice, faza studiu de prefezabilitate ”Regenerarea spațiului verde în zona Parc Tăbăcărie, pe malul lacului Tăbăcărie din Municipiul Constanţa și din zona centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico - economice, faza studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiţii: ”Amenajarea unui parc recreativ în cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei - Tic-Tac din municipiul Constanţa
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 5 abţineri.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii „Reamenajare locuri de joacă existente în municipiul Constanţa”
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

51. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2022
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

52. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa
Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

53. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu nr. 254 în vederea înscrierii în Cartea funciară
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al Muncipiului Constanţa
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

55. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a terenurilor identificate cu numerele cadastrale 250287, 252295, 252297, 252338 situate în Municipiul Constanţa
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

56. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa (nr. Cadastral 245252, nr. Cadastral 255792)
Proiectul a fost respins cu 5 voturi pentru, 10 împotrivă şi 9 abţineri.

57. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului “Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța – Etapa 2” a terenurilor din domeniul privat și public al municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

58. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în municipiul Constanţa bd. Mamaia nr.331A, din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al judeţului Constanţa
Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

59. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.105/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecereaimobilului “Bar Expres și teren” situat în municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr.28, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

60. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.106/2022 pentru aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecereaimobilului “Complex Sportiv Tomis” situat în municipiul Constanța, Str. Flămânda nr. 11, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

61. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.107/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Club Sportiv Farul Constanța” situat în municipiul Constanța, Str. Decebal nr.22, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Farul Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 23 de voturi pentru.

62. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.108/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Hotel Sport - teren și construcție” situat în municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr.2 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

63. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.109/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Sala Sporturilor și teren” situat în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.102-104 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

64. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 110/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Stadion „C.S. FARUL” situat în municipiul Constanța, Str. Primăverii nr.2 din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

65. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 111/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv “Badea Cârțan” situat în municipiul Constanța, str. Badea Cârțan nr.FN din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

66. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.112/2022 privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv Triunghi Constanța situat în municipiul Constanța, str. Caraiman nr. FN din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

67. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA
Propunerea celor de la PNL este Paraschiv Iorgu. Propunerea a fost votată cu 18 voturi pentru şi 6 împotrivă. Proiectul a trecut cu 22 de voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere.
Suplimentarea proiectului ordinii de zi


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ‹Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Tehnologic „Tomis‟ Constanţa – corp Cantină şi corp Ateliere› în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ‹Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Tehnologic„Tomis‟ Constanţa – corp Liceu› în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ‹Creşterea eficienţei energetice a imobilului Grădiniţa cu program prelungit nr. 45, Constanţa› în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de prestări servicii nr. 5/1994 încheiat cu SC Tracon SRL
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Restaurant Sport‟(teren şi construcţie) situat în municipiul Constanţa, str. Cuza Vodă nr. 28, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia judeţeană pentru sport şi tineret Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea societăţii TERMOCENTRALE CONSTANŢA SRL în vederea preluării activelor funcţionale de la ELECTOCENTRALE CONSTANŢA SA pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa şi a celor 45 de centrale termice de bloc şi 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparţinând domeniului public şi privat al unităţi administrativ teritoriale municipiul Constanţa
Propunerile pentru consiliul de administraţie sunt Alexandru Sofronie, Claudiu Creţu, Daniel Popa, Angelo Anagnoste şi Adrian Dugăiaşu. 
Proiectul a trecut cu 23 de voturi pentru şi o abţinere.


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Staţiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile şi limite cadastrale, iniţiator Dumitru Danielopolu Pia Maria
Proiectul a fost respins cu 5 voturi pentru, 8 împotrivă şi 11 abţineri.


Pagina a fost generata in 0.4696 secunde