ANPC înființează o structură nouă pentru autorizarea și controlul operatorilor de credite

642
ANPC înființează o structură nouă pentru autorizarea și controlul operatorilor de credite - codebitorpentruobtinerecredit1-1700584883.png

Articole de la același autor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) va înființa o structură nouă, care se va ocupa cu autorizarea și controlul operatorilor de credite. Pentru funcționarea acesteia, numărul maxim de posturi al autorității se va suplimenta cu maximum 200.


Ministerul Economiei a pus marți în dezbatere publică un proiect de OUG pentru modificarea legii administratorilor și cumpărătorilor de credite.
Potrivit proiectului, în cadrul ANPC se va înființa o structură responsabilă cu aplicarea prevederilor OUG, conform competențelor, pentru autorizarea administratorilor de credite, precum şi cu asigurarea funcţionării punctului unic de informare.


În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, numărul maxim de posturi al ANPC se va suplimenta prin hotărâre de Guvern cu un număr de maximum 200 de posturi. Acestea sunt necesare desfăşurării activităţii de cooperare şi efectuării schimbului de informaţii cu autoritățile competente din statele membre, derulării activităţii de autorizare a administratorilor de credite, supravegherii cumpărătorilor de credite şi a reprezentanţilor desemnaţi, a administratorilor de credite și a furnizorilor de servicii de administrare a credite.


Organizarea şi funcţionarea noii structuri a ANPC se vor stabili prin hotărâre a Guvernului în termen de 120 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a ordonanței. Procedura și tariful perceput pentru autorizarea administratorilor de credite se va aproba prin ordin al preşedintelui ANPC, ce se publică în Monitorul Oficial, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței.


Potrivit notei de fundamentare, ordonanța stabilește un cadru comun și cerințe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană sau care cumpără contractul de credit neperformant în sine și la administratorii de credite care acționează în numele unui cumpărător de credite.


Autorizarea administratorilor de credite


Administratorii de credite trebuie să obțină o autorizație în statul membru de origine înainte de a începe să desfășoare activități pe teritoriul României. În situația administratorilor de credite din România, autorizația este acordată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
Condițiile de acordare și actualizare a unei autorizații în calitate de administrator de credite asigură faptul că membrii organului de conducere sau administrativ al acestuia nu au înscrise în cazierul judiciar infracțiuni relevante legate, printre altele, de infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni privind activități financiare, spălarea banilor, fraudă sau infracțiuni împotriva integrității fizice și nu fac obiectul unei proceduri de insolvență și nici nu au fost declarați anterior în stare de faliment, cu excepția cazului în care au fost reabilitați în conformitate cu dreptul intern.


De asemenea, la momentul acordării autorizației este evaluată respectarea cerinței ca membrii organului de conducere sau ai organului administrativ al administratorilor de credite să fi fost transparenți, deschiși și cooperanți în interacțiunile lor anterioare în context profesional cu autoritățile de supraveghere și de reglementare.


Conducerea unui administrator de credite trebuie să dispună de cunoștințe și experiență adecvate pentru a-și desfășura activitatea cu competență și responsabilitate, în funcție de activitatea ce trebuie desfășurată.


Condiții pe care administratorii de credite trebuie să le respecte


Ordonanța conține și prevederi referitoare la condițiile pe care cumpărătorii de credite și administratorii de credite trebuie să le respecte în interacțiunile lor cu debitorii:
să acționeze cu bună-credință, în mod echitabil și cu profesionalism;
să le ofere debitorilor informații care să nu fie înșelătoare, neclare sau false;
să respecte și să protejeze informațiile personale și dreptul la viață privată al debitorilor;
să nu hărțuiască, constrângă sau influențeze în mod nejustificat debitorii;
să furnizeze debitorului informații după transferul drepturilor unui creditor și înainte de prima colectare a datoriilor, sau ori de câte ori debitorul cere acest lucru, cu privire la cesiune, administratorul de credite, furnizorul de servicii de administrare a creditelor, sumele datorate, numele, adresa și datele de contact ale autorităților competente.
Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.4635 secunde