Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe odinea de zi

373
Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe odinea de zi - img20240322wa0023-1711109923.jpg
Consiliul Judeţean Constanţa este convocat într-o şedinţă ordinară ce se va desfăşura pe data de 27.03.2024, ora 10,00, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, ședință ce se va desfășura în format fizic.
Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte:

 

1.      Proiect de hotărâre nr.54/04.03.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Amzacea pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea bunurilor imobile, având numerele cadastrale 102931, 102942, 102935 și 102939, proprietate publică a UAT Comuna Amzacea, din domeniul public al UAT Comuna Amzacea în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Inițiator, domnul consilier județean de la Partidul PRO România, Răzvan Filipescu

 

 

2.      Proiect de hotărâre nr.55/05.03.2024 privind nivelul cotizațiilor și contribuțiilor ale U.A.T. Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații, pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

 

3.      Proiect de hotărâre nr.56/12.03.2024 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a situațiilor financiare la 31.12.2023.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

4.      Proiect de hotărâre nr.57/13.03.2024 privind majorarea capitalului social al „Drumuri Județene Constanța S.A”

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

5.      Proiect de hotărâre nr.58/15.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare, recompartimentare și dotarea imobilelor existente în vederea înființării unui centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din sistemul de asistență socială (CIA Delfinul Agigea)”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

 

6.      Proiect de hotărâre nr.60/15.03.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

7.      Proiect de hotărâre nr.61/18.03.2024 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


8.      Proiect de hotărâre nr.62/18.03.2024 privind înființarea Complexului de Servicii Comunitare pentru persoane cu diferite adicții în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

 

9.      Proiect de hotărâre nr.63/18.03.2024 privind aprobarea proiectului Modernizarea DJ 393, tronson Techirghiol - Arsa” și a valorii totale conform Deviz General Actualizat în luna decembrie 2023.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

10.  Proiect de hotărâre nr.64/18.03.2024 privind aprobarea proiectului „Modernizarea DJ 391, tronson Tuzla – Biruința” și a valorii totale conform Deviz General Actualizat în luna decembrie 2023.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

 

11.  Proiect de hotărâre nr.65/18.03.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ226A tronsonul DN22/Tariverde – Cogealac și DJ 226B tronsonul Cogealac – Grădina – Pantelimon – DN2A/Crucea”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

12.  Proiect de hotărâre nr.66/18.03.2024 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului

„Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Județean Sfântul Apostol Andrei Constanța”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

13.  Proiect de hotărâre nr.67/19.03.2024 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societății „DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.”

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

 

14.  Proiect de hotărâre nr.68/19.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Construire Corp nou - Urgențe/Traumatologie Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

15.  Proiect de hotărâre nr.69/19.03.2024 privind repartizarea unor spații din cadrul imobilului Bloc L4 către Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare și către Centrul Cultural Județean „Teodor Burada” Constanța, respectiv actualizarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 254/2014.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu


16.  Proiect de hotărâre nr.70/19.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2024, pentru Drumuri Județene Constanța S.A.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

17.  Proiect de hotărâre nr.71/19.03.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Băneasa pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile (terenuri A532/131 - 630mp și A532/135 - 1950 mp), proprietate publică a Comunei Băneasa, din domeniul public al UAT Comuna Băneasa în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

 

18.  Proiect de hotărâre nr.72/21.03.2024 privind aprobarea Anexei nr.5 și actualizarea Anexei nr.7, aferente Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța, pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 

19.  Proiect de hotărâre nr.73/21.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Extindere UAMS Agigea prin înfiinţarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecţiuni alzheimer”

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.4202 secunde