Când va fi reluată licitația pentru delegarea serviciului de salubrizare al municipiului Constanța

772
Când va fi reluată licitația pentru delegarea serviciului de salubrizare al municipiului Constanța - fond-salubrizare-1706036455.jpg

Articole de la același autor

În luna decembrie, Primăria municipiului Constanța organiza achiziția pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare. Achiziția, în valoare de 106.547.939,10 lei fără TVA, a fost, însă, suspendată recent, iar contractul se află în stadiul de discuții pentru rezolvarea aspectelor contestate.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei municipiului Constanța, Luminița Lare, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a dispus suspendarea procedurii până când va decide cu privire la toate aspectele contestate. În urma lansării licitației, a fost depusă o contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Conform documentului, se solicită: suspendarea procedurii de atribuire a contractului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act prin care să adopte măsuri de remediere a documentației de atribuire a contractului și publicarea unui anunț tip erată la cel inițial, cuprinzând modificările informațiilor publicate inițial, precum și documentele prin care s-au dispus măsuri de remediere.

Conform achiziției publice, durata contractului este de 60 de luni. De asemenea, conform caietului de sarcini, cuantumul garanției de bună execuție va fi de 5% din prețul contractului, fără TVA. Data-limită de depunere a ofertelor era 29 ianuarie. Ofertanților li s-a solicitat să facă dovada îndeplinirii cerinței privind capacitatea tehnică și profesională prin prezentarea serviciilor de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare realizate în cursul unei perioade care să acopere cel mult ultimii 3 ani, împliniți la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Cantitățile minime trebuiau demonstrate astfel: servicii de deratizare exterioară - 78.000.000,00 mp; servicii de dezinsecție exterioară - 156.000.000,00 mp; servicii de tratamente fitosanitare - 45.000.000,00 mp. Aceste cantități minime se calculau în mod cumulat la nivelul unui contract sau mai multor contracte.

În luna iunie a anului trecut, administrația locală a lansat în transparență decizională procesul de elaborare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentației necesare pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiu.

Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare cuprinde acțiunile și activitățile desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub autoritatea administrației publice locale, în scopul asigurării protecției sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de: vectori de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort și menținerea la un nivel numeric redus a rozătoarelor (deratizare), artropodele care transmit diferiți agenți patogeni producând apariția îmbolnăvirii la om și crearea de disconfort fizic (dezinsecție) și germenii patogeni de pe suprafețele supuse operațiunii de dezinfecție.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.5557 secunde