Navigatorii vor fi jupuiți de mai mulți bani! Noile tarife propuse de ANR nu sunt însoțite de fișe de costuri!

5139
2
La sfârșitul anului 1989, România avea o flotă comercială de 301 nave maritime, cu o capacitate de transport de 6.185.000 tdw, și o flotă de pescuit oceanic de circa o sută de nave. Marea majoritate a navelor fuseseră construite în șantierele navale din țară.

Astăzi, din mândra noastră flotă n-au mai rămas decât ferry-boat-urile „Mangalia” și „Eforie”, aflate în conservare începând din 2009, și cargoul „Albatros”, transformat în navă-laborator.

România este unica țară din lume care și-a distrus cu mâna ei, pe timp de pace, flota maritimă comercială și cea de pescuit oceanic. Dar în ciuda faptului că de peste un deceniu și jumătate, pe mările și oceanele lumii, nicio navă comercială nu mai arborează pavilionul românesc, țara noastră continuă să joace un rol deosebit de important pe harta transporturilor navale internaționale.Plătesc pentru dreptul de a munci pe mare

Începând din anul 2000, România a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de forță de muncă de înaltă calitate, pentru flota mondială. Iată, la data de 22 noiembrie 2021, în evidențele Autorității Navale Române erau înregistrați 54.319 navigatori cu documente valabile, din care 39.536 de navigatori sunt atestați pentru sectorul maritim.

Țara noastră deține instituții marinărești de elită, recunoscute pe plan internațional pentru profesionalismul lor, dar care lucrează în slujba exportului de echipaje: Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea Maritimă Constanța (aflată în pericol de a-și pierde identitatea și independența), Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV, precum și o rețea puternică de companii de crewing.

De pe urma prelucrării, întreținerii și exportului resursei de forță de muncă marinărească profită: cele trei unități de învățământ de specialitate, cele peste o sută de agenții de crewing autorizate plus altele ilegale, Autoritatea Navală Română și bugetul de stat.
 

Stimați cititori, marinarii sunt singurii profesioniști din România care plătesc toată viața pentru dreptul de a munci. Achită taxele de școlarizare pe timpul studiilor universitare, taxele cursurilor de specializare și perfecționare la care sunt obligați să participe de-a lungul vieții active, plătesc pentru numeroasele examene obligatorii organizate de Autoritatea Navală Română și pentru fiecare document eliberat de aceasta. Mai mult, din valuta adusă de navigatori în țară (care potrivit unor estimări se ridică la circa 3 miliarde de euro pe an), statul își ia partea leului sub formă de TVA, accize și taxe locale.

Tarife umflate

Autoritatea Navală Română – instituție care trăiește bine-mersi pe banii navigatorilor – urmează să majoreze tarifele pe care le percepe acestora pentru serviciile prestate. Sub pretextul că prețurile cu energia și consumabilele au crescut, se propune, printr-un proiect de ordin al ministrului Transporturilor, majorarea cu 20% a tarifelor percepute pentru: întocmirea, prelucrarea, înregistrarea, eliberarea documentelor pentru înscrierea în vederea participării la examenul pentru obținerea de brevete, a certificatelor de capacitate, a atestatelor de recunoaștere și supraveghere a navigației și managementul traficului naval în porturi.

Iată cât îi vor costa pe navigatori următoarele servicii prestate de ANR, după aprobarea actului normativ:

- înscrierea la examenul pentru obținerea: brevetului de comandant sau șef mecanic – 720 de euro; brevetului de ofițer de punte secund sau ofițer mecanic secund – 600 de euro; brevetului de ofițer de punte sau ofițer mecanic, ofițer electrician – 120 de euro; certificatului de capacitate maritim portuar – 72 de euro; certificatului de capacitate – 60 de euro; brevetului de pilot maritim – 360 de euro;

- emiterea: copiei foii matricole pentru personalul navigant – 12 euro; brevetului de capacitate – 24 de euro; carnetului de marinar - 12 euro; atestatului de confirmare a brevetului - 12 euro; a confirmării autenticității documentelor navigatorilor români 12 euro; prelungirii valabilității carnetului de marinar – 6 euro.Avalanșa majorărilor

Stimați cititori, în mod normal, tarifele percepute de ANR ar trebui să aibă în spate o fundamentare economică solidă, o calculație de preț bazată pe costurile reale ale serviciilor prestate. Eu am mari îndoieli că în cazul unui examen care se desfășoară pe calculator, la care participă 20 de navigatori pentru a obține brevetele de comandanți, care se desfășoară pe durata a trei zile, în reprize de patru ore pe zi, cu un șef de comisie de examinare, un secretar de comisie și un supraveghetor, se consumă curent electric, energie termică, toner, salarii și cotă parte din regia instituției în valoare totală de 14.400 de euro (respectiv 720 de euro de persoană înmulțit cu 20 de participanți).

Mă întreb dacă nu cumva în aceste tarife exagerate sunt incluse și sumele pierdute de ANR în zecile de procese câștigate de propriii salariați, care au dat-o în judecată în ultimii ani. Firesc ar fi ca acestea să fie suportate de vinovați, nicidecum de instituție, din banii încasați de la navigatori.
 

Stimați cititori, majorările de prețuri ale serviciilor prestate de ANR nu se vor opri aici. Dacă instituția va fi transformată în regie, așa cum prevede un alt proiect de act normativ, tarifele percepute vor fi purtătoare de TVA. Spre exemplu, pentru a fi examinat în vederea obținerii brevetului de comandant sau șef mecanic, navigatorul va trebui să achite pe lângă suma de 720 de euro și 136,80 euro TVA; în total 856,80 euro.

Navigatorii plătesc, dar nu sunt protejați


Mult mai grav mi se pare faptul că, în timp ce obține venituri uriașe pe seama navigatorilor, Autoritatea Navală Română nu face nimic pentru protejarea lor. Dimpotrivă, a avansat o serie de propuneri la Comisia pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, fără știința Ministerului Transporturilor și a Guvernului României, încercând să obțină modificarea proiectului Legii de aprobare OUG nr. 50/2002. Dacă manevrele sale vor da rezultate, prevederile actului normativ nu vor mai fi aplicate în litera și spiritul Convenției maritime internaționale privind munca și viața pe mare MLC 2006.Reformați ANR-ul!

Având în vedere lunga istorie a acțiunilor potrivnice intereselor navigatorilor români și punerii în practică a prevederilor MLC 2006, Ministerul Transporturilor și Guvernul României au obligația să restructureze și să reformeze Autoritatea Navală Română, instituție care nu își mai îndeplinește menirea de a susține industria shipping-ului românesc. Prima măsură ce ar trebui luată este revenirea ei de la Constanța la București, sub ochii Ministerului Transporturilor, așa cum a fost înainte de 1990, pe vremea când purta numele Inspectoratul Navigației Civile. Astfel, instituția va scăpa din captivitatea cercurilor de interese, iar activitatea ei va putea fi mai ușor urmărită și controlată. Comentează știrea

Alina
16 noiembrie 2022
Marinari

Nu platesc taxe de scolarizare unviersitare , cum fiecare Student are dreptul de a participa la examen de admitere pentru a intra la universitate Fara Taxa.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.448 secunde