Documente necesare pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj

213
Documente necesare pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj - documente-1707667688.JPG
Nu ştiţi ce documente însoţesc cererea pentru indemnizaţia de şomaj? Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), pe lângă cererea pe care urmează să o depuneţi, mai este nevoie de următoarele documente: actul de identitate, în original; actele de studii şi de calificare, în original şi în copie. În cazul persoanelor provenite din muncă sunt necesare: carnetul de muncă, în original şi în copie, şi o adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte baza lunară de calcul pentru contribuţia inividuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa şi alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002. De asemenea, la dosar va trebui să mai ataşaţi o copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii. În plus, veţi adăuga o adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului. 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2917 secunde